SEG-servicekonceptet handlar om att hjälpa våra kunder att minska kostnader förknippade med oförutsedda produktionsstopp och hålla slitaget på vågar och vågsystem till ett minimum.

I dialog med kund identifierar vi deras behov av service och bistår kunden kontinuerligt genom serviceprocessen. Vi förstår vikten av att hålla din fabrik igång, för vi ser till att din vägningsutrustning fortsätter att fungera korrekt.

Och om något går fel är vi redo att hjälpa till direkt!

 

Vårt tjänsteutbud inkluderar:

  • kalibrering och assistans för verifiering
  • installation
  • underhåll och reparationer
  • reservdelar
  • serviceavtal
  • kalibreringscertifikat